Kompositdæksler og brøndgods

NID ApS er Skandinaviens største producent af dæksler og brøndgods, alt sammen i let, stærk og miljøvenlig komposit materiale. 

Produktkatalog 2023

Vi tilbyder også topringe og kegler, linjedræn, målerbrønde, smart dæksler, mv. Alt sammen i let, stærk og miljøvenlig komposit materiale.

Se vores seneste produktkatalog her

Kompositdæksler

Skandinaviens største udvalg af kompositdæksler. NID ApS er producent af kompositdæksler til skelbrønde, målerbrønde, meterbrønde, tagbrønde etc. fra Ø200 til Ø1000 samt efter mål og projekt. Undgå tunge løft og korrosion.

Smart Dæksler

NID smart dæksler udfører niveaumåling og præsenterer data, information og alarmer på en online platform eller integreres i SRO system.

Smartdæksler

Se en demo af NID Smart Dæksler her.

Topringe og kegler

NID ApS er leverandør af topringe og kegler fra Ø315-Ø800 i let, stærk og bæredygtigt komposit materiale.

Linjedræn

NID ApS er leverandør af linjedræn i komposit. Som de eneste dækker NID ApS løsninger i linjedræn inde på grunden til 1,5 tons samt professionelle løsninger op til 25 tons belastning.

Klar til en snak?

NID ApS er leverandør og producent af bæredygtige løsninger omkring brønde. For en grønnere og meningsfyldt fremtid leverer vi derfor til vores kunder indenfor vand, afløb og vej – i hele Europa.

Målerbrønde

NID ApS er leverandør og producent af målerbrønde med komposit dæksler. Vi bygger målerbrønde på bestilling og efter dit behov.

Asfalt & vejteknik

NID ApS leverer asfalt i verdensklasse. Som de eneste tilbyder vi reaktiv asfalt efter den europæiske varm asfalt beton standard: EN13108. Dermed er du sikret topkvalitet ved reparation af dine veje.

Ergonomisk korrekt

NID dæksler og karme skaber social bæredygtighed ved at eliminere tunge løft.

Reducerer støjgener

NID dæksler reducerer støjgener og vibrations- transmission betydeligt.

Valgfrit logo

På NID dæksler er der valgfrit logo design. Der er også mulighed for specieldesign til overfladedesign.

EN124 tredjepart testet

NID dæksler er testet og godkendt efter EN124.

Høj kvalitet

NID dæksler og karme er beskyttet mod korrosion og utilsigtet nedbrydning af metaller, som findes i støbejerns-dæksler.

Miljømæssig påvirkning

NID dæksler og karme reducerer CO2-aftrykket både i produktion og transport.

Belastningsklasser for brønddæksler

Gruppe 1: A15 (1,5 tons)

Område der er trafikeret af fodgængere og cyklister. Dette er områder som havearealer, fortov og cykelstier.

Gruppe 2: B125 (12,5 tons)

Områder der er trafikeret af fodgængere, cyklister og personbiler. Dette er områder som parkeringsarealer- og huse samt bolig- og parkområder, mv.

Gruppe 3: C250 (25 tons)

Rendestensriste som er placeret i kørebanearealer indtil 0,5 m fra kantsten og fortove indtil 0,2 m fra rendesten.

Gruppe 4: D400 klasse (40 tons)

Offentlige kørebanearealer og parkeringspladser for alle typer køretøjer. Områder som tværafvanding af motor- og motortrafikveje er dog undtaget.

Gruppe 5: E600 (60 tons)

Kørebanearealer på veje med trafik til og fra industriområder. Herunder områder som godsterminaler, havneområder, mv.

Gruppe 6: F900 (90 tons)

Særligt tungt belastede arealer. Dette er områder som containerterminaler, lufthavne, landingsbaner, mv.