dæksler til brønd og kloak i komposit

NID ApS er Skandinaviens største producent af brønddæksler og kloakdæksler i komposit. Vi tilbyder også topringe og kegler, linjedræn, målerbrønde, smart dæksler, mv. Alt sammen i let, stærk og miljøvenlig komposit materiale.

 

Bliv kontaktet

Produktkatalog 2021

Se vores seneste katalog her

Ergonomisk korrekt

NID dæksler og karme skaber social bæredygtighed ved at eliminere tunge løft.

Reducerer støjgener

NID dæksler reducerer støjgener og vibrations- transmission betydeligt.

Valgfrit logo

På NID dæksler er der valgfrit logo design. Der er også mulighed for specieldesign til overfladedesign.

EN124 tredjepart testet

NID dæksler er testet og godkendt efter EN124.

Høj kvalitet

NID dæksler og karme er beskyttet mod korrosion og utilsigtet nedbrydning af metaller, som findes i støbejerns-dæksler.

Miljømæssig påvirkning

NID dæksler og karme reducerer CO2-aftrykket både i produktion og transport.

Belastningsklasser for brønddæksler

Gruppe 1: A15 (1,5 tons)

Område der er trafikeret af fodgængere og cyklister. Dette er områder som havearealer, fortov og cykelstier.

Gruppe 2: B125 (12,5 tons)

Områder der er trafikeret af fodgængere, cyklister og personbiler. Dette er områder som parkeringsarealer- og huse samt bolig- og parkområder, mv.

Gruppe 3: C250 (25 tons)

Rendestensriste som er placeret i kørebanearealer indtil 0,5 m fra kantsten og fortove indtil 0,2 m fra rendesten.

Gruppe 4: D400 klasse (40 tons)

Offentlige kørebanearealer og parkeringspladser for alle typer køretøjer. Områder som tværafvanding af motor- og motortrafikveje er dog undtaget.

Gruppe 5: E600 (60 tons)

Kørebanearealer på veje med trafik til og fra industriområder. Herunder områder som godsterminaler, havneområder, mv.

Gruppe 6: F900 (90 tons)

Særligt tungt belastede arealer. Dette er områder som containerterminaler, lufthavne, landingsbaner, mv.

Klar til en snak?

NID ApS er leverandør og producent af bæredygtige løsninger omkring brønde. For en grønnere og meningsfyldt fremtid leverer vi derfor til vores kunder indenfor vand, afløb og vej – i hele Europa.

Smart Dæksler

NID smart dæksler udfører niveaumåling og præsenterer data, information og alarmer på en online platform eller integreres i SRO system.

Smart-dæksler

Kontakt os her for at høre mere om Smart Dæksler.