At benytte korrekte løfte- og bæreteknikker minimerer risikoen for arbejdsskader og ulykker på arbejdspladsen. Vi har samlet nogle af branchens mest relevante råd og vejledninger, og håber det kan bidrage til færre skader og en forbedring af dit fysiske arbejdsmiljø.

Betydningen af tunge løft

Ifølge Arbejdstilsynets seneste årsrapport udgjorde muskelskeletpåvirkninger 41% af de angivne påvirkninger i anmeldelserne af erhvervssygdomme. Anmeldelserne drejer sig især om løft, bæring, skub eller træk samt om repetitivt arbejde og tempoarbejde.

Tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, skadelige dampe, støj og vibrationer er de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader i branchen. Når man snakker løft, vurderer Arbejdstilsynet at alle løft over 3 kg kategoriseres som tunge løft. Nedenstående diagram forklarer nærmere hvordan du skal vurdere dine løft:

Lovgivningen: Arbejdsmiljøloven indeholder krav, regler og lovgivning om arbejdsmiljø, som skal overholdes i virksomheder og på byggepladser. Arbejdsmiljøloven er meget omfattende og indeholder mange forskellige begreber. Arbejdsmiljøloven kan findes her: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven

Bekendtgørelser: En mere detaljeret beskrivelse af kravene til arbejdsmiljøet findes i bekendtgørelserne. Det drejer sig eksempelvis om asbestbekendtgørelsen, støjbekendtgørelsen, bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler. Du kan finde yderligere information om bekendtgørelserne her: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser

Vejledninger: En At-vejledning, At-anvisning eller At-meddelelse er udstedt af Arbejdstilsynet og vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne skal fortolkes og forstås samt hvilken praksis, der gælder i forhold til opfyldelsen af reglerne. Vejledningerne indeholder ikke bindende krav, men orienterer og giver anbefalinger til hvordan dit arbejdsmiljø kan forbedres. Du kan finde mere information om vejledningerne her:
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger

Hvordan løfter jeg korrekt?
Det kan være svært at gennemskue, hvad man helt konkret kan gøre for at forbedre sin løfte- og bæreteknik i sit daglige arbejde. Dog kan små ændringer være med til at øge din og dine kollegaers sikkerhed. Vi kommer her med gode råd til hvordan du løfter korrekt, mindsker sandsynligheden for arbejdsskader og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Gode råd til din løfte- og bæreteknik

  • Gå tæt til byrden og vurder altid byrdens vægt og tyngdepunktets placering.
  • Bøj i knæ- og hofteled og hold ryggen afbalanceret ved at spænde ryg- og bugmuskler.
  • Undgå at dreje ryggen i belastet stilling.
  • Hold i stedet ryggen lige og drej på fødderne.
  • Hold byrden ind til kroppen med let bøjede albuer og løft byrden roligt ved at strække knæ- og hofteled.

Vi har samlet de mest relevante råd og vejledninger nedenfor:

Arbejdsmiljøloven:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven

At-vejledningerne og andet informationsmateriale fra Arbejdstilsynet:
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger

Bekendtgørelser:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser

Branchevejledning om udlægning af asfalt:
http://www.bar-ba.dk/media/4142668/udlaegning-af-vejasfalt-2016-v2-print.pdf 

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg – Faktablad om asfaltarbejde:
https://nid.dk/wp-content/uploads/2020/11/faktablad-om-asfaltarbejde.pdf

Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg:
http://www.bar-ba.dk/media/3977599/11373-bar-haandbogen-juni-2016-med-omslag.pdf

Du er velkommen til at dele artiklen med dine kolleger, i dit netværk eller med andre, som du tænker kan have værdi af at læse det.

Hvis du har spørgsmål eller kommentar er du selvfølgelig velkommen til at skrive en mail, så vil jeg besvare efter bedste evne.

De venligste hilsner
Anders Dahl Simonsen
NID – Nordic Infrastructure Design